NEXT!
18-09-2014

NEXT! er kommet til Svendborg Kommune


NEXT! touchstander og nummerskærm hos Borgerservice i Svendborg Kommune I sommers fik Svendborg Kommune installeret deres nye kø- og mødesystem hos Borgerservice på Svendborg Rådhus. 

NEXT håndterer flydende skrænker
Med fokus på at imødekomme kommunens behov og ønsker, blev NEXT-løsningen i Svendborg tilpasset nogle grundliggende arbejdsfunktioner: Borgerservicecenteret arbejder eksempelvis med "flydende skranker" hvilket betyder, at man kan trække borgere hen til den først ledige skranke. Dette effektiviserer naturligvis borgerbetjeningen yderligere, men stiller samtidigt krav til nummersystemet om en håndtering af funktionen.

Krav til fleksibilitet imødekommes
Et andet succeskriterie for Svendborg Kommune var, at NEXT-løsningens fleksibilitet tillod medarbejderne hos Borgerservice i Svendborg Kommune at visitere borgere ved fronten, for derefter at sende dem videre til specialiserede medarbejdere eller grupper af kollegaer andetsteds i rådhuset.

NEXT understøtter den personlige visitering
Det helt centrale fokus for Svendborg Kommune har således været, at bevare fokus på den personlige visitering af borgerne. Den opsatte NEXT-løsning understøtter disse grundliggende arbejdsfunktioner og gør det samtidigt muligt, med dens mange valgmuligheder på touch-standeren, at kombinere den effektive borgervisitering med den personlige betjening.
Borgerservice i Svendborg Kommune har fået NEXT!

COPYRIGHT ©2019 KOFOED & CO
Next - Kom forest i køen