NEXT Solution
14-04-2015

KOMHEN tælleuger


I NEXT Solution administrationsmodulet kan der oprettes enheder, som kan benyttes til KOMHEN tællinger – registrering og indberetning af data omhandlende kommunernes kommunikation med borgere, virksomheder og andre myndigheder.

KOMHEN tælleuger i landets kommunerBenyt jeres stander til tælleugen
Det betyder, at man i NEXT Solutions administrationsmodul kan oprette en individuel stander – eller angive at en eksisterende stander skal benyttes – til KOMHEN tællingerne. Dernæst kan definere hvilke kategorier der skal registreres på, ved at indstille kanalen til en ”Personlig henvendelse” og sætte den KLE kode, der skal knyttes til kategorien.

Træk data fra statistikmodulet

Efter at have tilknyttet disse parametre til en given kategori, vil man efterfølgende kunne trække data ud af statistikken ved at vinge ”Inkludér KLE Felter” af i statistikmodulet.  Det fremgår tydeligt, hvilke kategorier der er mærket med KLE-koder, eftersom disse er synliggjorte med et gult mærkat. Data-udtrækket vil slutteligt kunne eksporteres fra statistikmodulet og uploades som en CSV-fil direkte til Det Digitale Landkort.

COPYRIGHT ©2019 KOFOED & CO
Next - Kom forest i køen