NEXT Solution
23-06-2015

Farvekodet statestik


En af de mest synlige nye tilføjelser i NEXT Solution, er uden tvivl den farvekodede realtidsstatistik, som tilbyder et kontinuerligt og overskueligt indblik i den ventende kø.

Rød, gul eller grøn ventetid
Farvekoderne, som er baseret på farverne i det traditionelle trafiklys, signalerer, hvorvidt der er mange ventende borgere i kø. Ved mere end 5 borgere i kø til samme kategori, skiftes der automatisk til den røde farvekode, men 3 ventende borgere er ensbetydende med en gul klassificering. Alt under tre borgere udløser en grøn klassificering, hvilket indikerer en forventet kort ventetid.Forenklet købillede
I administrationsdelen, som typisk tilgås af en administrator, gives der et forenklet billede af køen, baseret på farvekoderne samt et tal som angiver det aktuelle antal af borgere i kø til den pågældende kategori.

Nuanceret købillede
I NEXT klienten, som benyttes af sagsbehandlere som et primært arbejdsredskab, kan oplysningerne i det farvekodede display sammenholdes med informationer omkring individuelle ventetider. Dermed kan et mere nuanceret indblik i køen opnås.

Valgfri mulighed
Den farvekodede realtidsstatistik, som ikke tidligere har været en del af klienten, er endvidere lagt ind som en option. Sagsbehandlerene kan således vælge at aktivere ”kø visning” og dermed folde menuen indeholdende farvekoder ud. På samme måde kan ”Kø visning” naturligvis også de-aktiveres, såfremt der ønskes et mere forenklet skærmbillede.

COPYRIGHT ©2019 KOFOED & CO
Next - Kom forest i køen