NEXT Solution
07-07-2015

Brevstemmefunktionen var en stor succes


Antallet af folk der brevstemmer siger. Derfor var det en stor succes for kommunerne at kunne betjene deres brevstemmere ved hjælp af NEXT-systemet.

Brevstemmen er den komfortable stemme

Flere borgere valgte at brevstemme ved Folketingsvalget 2015, og mange kommuner har oplevet en stigning i antallet af brevstemmere. Forklaringen er, at det er mere komfortabelt for borgerne at brevstemme, da de på den måde selv kan vælge, hvor og hvornår de ønsker at stemme.

Få statistik over jeres brevstemmere

Hvor mange brevstemmere der var i jeres kommune, kan I trække ud som statistik i NEXT Solution systemet.

Sådan fungerede brevstemmefunktionen

Med brevstemmefunktionen i NEXT Solution kunne kommunerne nemt betjene borgere, der ønskede at brevstemme under valget. Kommunerne tilføjede simpelthen en ’Brevstemmer’-kategoriknap til deres NEXT Solution stander, som borgerne kunne bruge, når de ønskede at brevstemme.

COPYRIGHT ©2019 KOFOED & CO
Next - Kom forest i køen