NEXT Solution
23-11-2015

Nå digitaliseringsstrategien med hjælp fra NEXT


NEXT Solution hjælper jer med at indfri de nye ambitiøse målsætninger for digitaliseringen i det offentlige frem mod 2020.

Digitalisering for en mere moderne og effektiv service
Både borgere og virksomheder bruger IT som en naturlig del af deres hverdag, og  kommunerne skal følge med i denne udvikling. For at dette skal kunne lade sig gøre, skal de offentlige digitale kanaler hele tiden udvikles og forbedres.
Det offentlige skal i endnu højere grad udnytte digitaliseringspotentialerne for at udvikle en mere moderne og effektiv offentlig service - og her hjælper NEXT Solution.

Hvordan kan NEXT Solution hjælpe?
NEXT Solution kan optimere digitaliseringspotentialet i landets kommuner og virksomheder ved at strukturere henvendelser samt understøtte ressourcemæssige optimeringer og stram datastyring af alle personlige møder.
NEXT Solution assisterer digitaliseringsprocessen ved at øge selvvisiteringen og møderegistreringen - samtidigt med at der kontinuerligt indsamles og lagres data i systemet. Der kan oprettes intuitive forløb, som guider og assisterer borgere og kunder i deres interaktion med den offentlige sektor, og der kan tilpasses, slettes og oprettes informationer på såvel touchstander som nummerskærme.

Kort sagt er NEXT Solution et godt værktøj for medarbejdere såvel som ledere i digitaliseringsprocessen, der har til formål at effektivisere opgaveløsningen med udgangspunkt i borgernes behov.

COPYRIGHT ©2019 KOFOED & CO
Next - Kom forest i køen