NEXT Solution
07-12-2015

Træk statistik over jeres brevstemmere


I flere kommuner har de oplevet en stigning i antallet af folk, der brevstemte ved de seneste valg. Og her er NEXT Solution en stor hjælp.

Hvor mange borgere brevstemte hos jer?
Hvis I havde tilføjet en brevstemme-funktion til jeres NEXT Solution system før valget d. 3. december 2015, kan I trække statistik over, hvor mange brevstemmere I havde i kommunen. På den måde kan I se præcis, hvor mange borgere, der valgte at benytte sig af muligheden for at brevstemme inden valget i jeres kommune.

Brevstemmen er et komfortabelt valg
Flere og flere borgere vælger at brevstemme, når der er valg i Danmark. Dette skyldes, at borgerne på den måde selv kan vælge hvor og hvornår, de ønsker at stemme - og det er en løsning, som mange borgere er glade for.

Hvordan virker brevstemme-funktionen?
For kommuner med NEXT Solution systemet er det nemt at holde styr på brevstemmerne i kommunen. Inden valget kan kommunen nemlig tilføje en særlig brevstemme-knap til deres display. På den måde kan borgerne vælge, at de vil brevstemme, allerede når de kommer på kommunen.

COPYRIGHT ©2019 KOFOED & CO
Next - Kom forest i køen