NEXT Solution Online
26-04-2019

Tårnby Jobcenter installerer NEXT Solution


I Tårnby Jobcenter, som varetager den beskæftigelsesrettede indsats for Tårnby og Dragør kommune, servicerer man over 50.000 borgere og 4.200 virksomheder. Det stiller krav til en moderne og effektiv service, hvilket understøttes af jobcenterets nye kø-, nummer og mødeløsning.

NEXT Solution er kommet til Tårnby Jobcenter  

Effektiviseret opgaveløsning med udgangspunkt i borgernes behov
Den valgte kø-, nummer og mødeløsning til jobcenteret i Tårnby indeholder således en række moduler, som assisterer borgerne og understøtter effektivisering af opgaveløsningen for sagsbehandlerne. Et konkret eksempel er Tårnby Jobcenters sprogmodul, som gør det muligt for borgerne at klikke på et flagikon og derved skifte hele brugerfladen på touchstanderen til Arabisk eller Tigrinsk.

Med fokus på at øge selvvisiteringen og møderegistreringen, har Tårnby Jobcenter endvidere tilvalgt et Exchange-modul. 
Modulet gør det ikke blot muligt at benytte touchstanderens magnetkortlæser til hurtig og diskret møderegistrering af fremmødte borgere, men notificerer også sagsbehandlerne via e-mail om ankomsten.

Derved automatiseres hele bookingprocessen  – fra Outlook eller Jobnet via Planner - og direkte til sagsbehandlernes kalender.

Mere information
Kontakt Salgschef Maja de Taeje for en uforpligtende snak, hvis du vil vide mere om det fleksible kø-, nummer og mødesystem NEXT Solution. Skriv til Maja på maja@kofoed.co eller ring på tlf. 26 18 36 21.

COPYRIGHT ©2019 KOFOED & CO
Next - Kom forest i køen