NEXT!
09-04-2014

NEXT! har indtaget Nordsjælland


NEXT! er efterhånden repræsenteret i mere end 26 kommuner, men dominerer særligt landkortet i Nordsjælland. 

9 ud af 12 kommuner har NEXT
Således har ikke mindre end ni ud af de tolv nordsjællandske kommuner installeret vores innovative – og populære – køsystem. Som kortet viser, er det nu kun borgerne i Egedal-, Fredensborg- og Frederikssund Kommune, som endnu ikke bliver budt velkommen af et NEXT! nummersystem, når de henvender sig til Borgerservice eller besøger jobcenteret.   

NEXT er nyest i Hillerød
Den seneste installation i Nordsjælland var på det unikke rådhus i Hillerød Kommune, hvor NEXT! blev en naturlig del af interiøret i slutningen af februar. 

Kort over Nordsjællands kommuner

NEXT hos Allerød og Rudersdal Kommune
Før det, i udgangen af 2013, valgte både Allerød Kommune og Rudersdal Kommune at øge selvbetjeningen med NEXT! på såvel kommunens Jobcenter såvel som Borgerservicecenter.

COPYRIGHT ©2018 KOFOED & CO
Next - Kom forest i køen