NEXT!
01-03-2012

Ikast-Brande og Haderslev Kommune har fået NEXT!


Det populære køsystem NEXT! er nu leveret og opsat i både Ikast-Brande og Haderslev Kommune, hvor borgerne fremover vil kunne opleve en optimeret borgerservice.

NEXT understøtter behovet for øget medbetjening
Helt i tråd med den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, har Borgerservice i Haderslev og Ikast-Brande Kommune med indførslen af NEXT!, sikret en bedre udnyttelse og fordeling af medarbejdernes arbejdstid, hvilket kommer borgerne til gode i form af en mere smidig og effektiv betjening. NEXT! understøtter således en effektivisering og udvikling af den udbudte borgerservice, som tilgodeser behovet for en øget medbetjening.

Statistikmodul hjælper med planlægning af ressourcer
NEXT! leveres endvidere med et statistikmodul, som fremadrettet vil give kommunen et værdifuldt indblik i - og overblik over - serviceringen af borgerne, hvilket kan danne baggrund for yderligere forbedringer, nye tiltag og en mere effektiv fordeling af interne ressourcer. 

Den enkelte kommune har derudover mulighed for selv at editere indholdet på touchskærmen, hvorved servicen kan afstemmes og tilpasses individuelle behov. 

NEXT er skræddersyet til kommunernes behov
Ovenstående fleksibilitet kendetegner også selve NEXT! løsningen, der som udgangspunkt leveres som et integreret køsystem med touchstander og 42" informationsskærm, men skræddersyes og tilpasses den individuelle kommunes ønsker og forventninger. I Ikast-Brande har man således valgt at supplere informationsskærmen med borddisplays, mens Haderslev Kommune har fået NEXT! leveret med tre selvbetjeningsstandere. 

Læs en mere indgående beskrivelse af den valgte NEXT! løsning i Ikast-Brande Kommune

COPYRIGHT ©2018 KOFOED & CO
Next - Kom forest i køen