NEXT!
04-04-2014

NEXT! i nyhederne


NEXT! fik fin omtale i artiklen "Borgere har nu også en digital indgang til jobcenteret" fra Aabenraa Ugeavis i november 2013, efter at Aabenraa Jobcenter, Ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) samt Børn & Familie havde fået en ny borgerindgang.

Læs artiklen fra Aabenraa Ugeavis
Den traditionelle reception forsvandt og blev erstattet af et NEXT! nummersystem, hvilket der kan læses mere om i artiklen på side 18.

Artikel om NEXT! i Ugeavisen Aabenraa

COPYRIGHT ©2020 KOFOED & CO
Next - Kom forest i køen